the-bakery

 

fiskedon

Fiskedon

Fiskedon - Om fiske och redskap förr i tiden

Boken Fiskedon handlar om hur vi fiskade förr i tiden och vilka redskap vi då använde. Texten är skriven av Göran Dyhlén och Kerstin Kåll, formgivning, Göran Dyhlén och flertalet bilder är tagna av Ralf Turander.

 

 

 

 

The Bakery AB, Södermannagatan 15, Box 110 56, 100 61 Stockholm.
Tel 08-50 60 47 05, fax 08-50 60 47 20, mobil: 0708-21 15 32, e-post: goran.dyhlen@thebakery.se