the-bakery

 

medeltidsmuseet

Medeltidsmuseet

Medeltidsmuséet skildrar Stockholms uppkomst och medeltida utveckling.

The Bakery har dels medverkat vid framtagningen av utställningen "Lax, lax lerbak" och har dessutom formgivit utställningskatalogen.

 

The Bakery AB, Södermannagatan 15, Box 110 56, 100 61 Stockholm.
Tel 08-50 60 47 05, fax 08-50 60 47 20, mobil: 0708-21 15 32, e-post: goran.dyhlen@thebakery.se