the-bakery

 

shr

SHR

SHR, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare är en bransch- och arbetsgivarorganisaton för företag i besöksnäringen. Vi har gjort formgivning av broschyrer och trycksaker samt reviderat den grafiska profilen.

The Bakery AB, Södermannagatan 15, Box 110 56, 100 61 Stockholm.
Tel 08-50 60 47 05, fax 08-50 60 47 20, mobil: 0708-21 15 32, e-post: goran.dyhlen@thebakery.se